Konferencja

Jesienią we Wrocławiu odbędzie się Konferencja DiverCITY4!

Jednodniowa konferencja będzie podsumowaniem i prezentacją efektów pracy wszystkich 4 grup warsztatowych oraz wniosków zebranych w ramach Komponentu badawczego Projektu. Planuje się przedstawienie rozwiązań wypracowanych w trakcie 3 serii warsztatów w 4 obszarach tematycznych (z zakresu mieszkalnictwa, dostępności, środowiska i polityki senioralnej) na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk z Polski, Norwegii oraz Islandii. Dodatkowo zostaną zaprezentowane proponowane rozwiązania dla centrów miast borykających się z niską emisją – celem jest możliwość ich replikowania dla tych ośrodków, których śródmieścia mają wiekowa tkankę miejska wymagająca modernizacji.