Publikacje Politechniki Wrocławskiej

Dwie anglojęzyczne publikacje naukowe ze wskaźnikiem IF złożone do druku do wybranych czasopism naukowych
Dokument na potrzeby: naukowców, ustawodawców na poziomie międzynarodowym, krajowym, lokalnym

Publikacje stanowią 2 artykuły naukowe po angielsku złożone do publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach: