Agenda konferencji podsumowującej Inicjatywę Bilateralną DiverCITY4

Zachęcamy do zapoznania się z agendą konferencji podsumowującej Inicjatywę Bilateralną DiverCITY4.

AGENDA Konferencja DC4