Archiwum kategorii: Aktualności

Zmiana daty konferencji

KONFERENCJA PRZENIESIONA NA JESIEŃ!

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem konferencję przeniesiono na jesień.

Wkrótce podamy nową datę.

Relacja z marcowych warsztatów

W dniach 3-4 marca eksperci kolejny raz spotkali się we Wrocławiu w ramach Inicjatywy DiverCITY Do warsztatów dołączyli również przedstawiciele Związku Miast Polskich jak i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Podczas dwudniowej sesji warsztatowej wymieniali się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniem. Tematyka poruszana w trakcie warsztatów obejmowała cztery obszary: środowisko, mieszkalnictwo, dostępność oraz politykę senioralną. Dodatkowo poza pracą merytoryczną w grupach uczestnicy Inicjatywy odwiedzili miejsca pokazujące wartościowe rozwiązania dostępne we Wrocławiu: Cafe Równik oraz osiedle modelowe Wuwa2 Eksperci z Polski, Norwegii i Islandii wspólnie wypracowują rozwiązania, którymi podzielą się podczas konferencji DiverCITY.

Czytaj dalej

Druga sesja warsztatowa Inicjatywy DiverCITY

W dniach 3-4 marca odbywa się druga sesja warsztatowa DiverCITY. Tym razem do Wrocławia przyjechali eksperci ze wszystkich obszarów tematycznych: środowiska, polityki senioralnej, dostępności oraz mieszkalnictwa. Przedstawiciele z Islandii, Norwegi i Polski spotkali się aby wspólnie dzielić się doświadczeniami i wiedzą, które pozwolą wypracować rozwiązania dla zmian poprawiających jakość życia w przestrzeni miejskiej.

Relacja z warsztatów polityki senioralnej i środowiska

Relacja z warsztatów polityki senioralnej i środowiska.

W weekend 25-26 stycznia w odbyły się warsztaty obszarów polityki senioralnej oraz środowiska.

Podczas dwóch dni eksperci z Polski, Norwegii i Islandii dzielili się doświadczeniem oraz wiedzą w jaki sposób wypracować i kreować nowoczesne rozwiązania rozwojowe w miastach. Do warsztatów dołączyli również przedstawiciele Związku Miast Polskich jak i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Sesje warsztatową otworzył przedstawiciel miasta wdrażając uczestników w idee inicjatywy oraz przedstawiając plan na najbliższe miesiące. Eksperci z obydwu grup mieli też możliwość przekonać się jakie rozwiązania stosuje oraz z jakimi trudnościami mierzy się miasto w obszarze polityki senioralnej oraz środowiska. Uczestnicy odwiedzili Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz kwartał modelowy programu Ciepło Zimno, który jest również jednym z elementów badawczych Inicjatywy. Efekty pracy warsztatowej będą prezentowane 28 kwietnia we Wrocławiu podczas konferencji DiverCity4.

Czytaj dalej

Warsztaty Polityki Senioralnej i Środowiska już w najbliższy weekend

Warsztaty Polityki Senioralnej i Środowiska już w najbliższy weekend.

Już w najbliższy weekend, 25-26 stycznia 2020 roku odbędą się kolejne warsztaty w ramach inicjatywy DiverCity4. Tym razem udział wezmą eksperci z obszarów środowisko i polityka senioralna. Do Wrocławia przyjadą specjaliści z Norwegii, Islandii i Polski. Zagadnienia jakie będą poruszać podczas dwudniowej sesji w zakresie polityki społecznej to m.in. poszukiwanie miejskiego modelu aktywności i wsparcia społecznego osób starszych. Grupa ekspertów w ramach obszaru środowisko pochyli się nad tematem podejmowania wyzwań środowiskowych w kontekście miejskim.

Efekty wypracowanych rozwiązań będą zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej inicjatywę DiverCity4 zaplanowaną na 28 kwietnia 2020 r. Wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu.

Inicjatywa jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Pierwsza seria warsztatów inicjatywy DiverCity4

Pierwsza seria warsztatów inicjatywy DiverCity4.

12 grudnia rozpoczęły się Warsztaty DiverCity 4 w ramach Inicjatywy DiverCity 4 – polsko – norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach – wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta.

DiverCITY to międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematyce miejskiej. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

Podczas dwóch dni warsztatów 12 i 13 grudnia specjaliści z Polski, Norwegii i Islandii wymieniali się doświadczeniem i wiedzą w dwóch obszarach tematycznych: Dostępność oraz Mieszkalnictwo. Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem sesji czuwali Liderzy Tematyczni. Zostali wybrani spośród miejskich specjalistów zajmujących się architekturą przestrzeni miejskich, zarówno pod kątem dostępności jak i szeroko pojętego mieszkalnictwa. Eksperci uczestniczący w warsztatach reprezentowali następujące organizacje i instytucje: Gmina Oslo – Departament Opieki, Islandzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Projekt EIDD dla całej Europy, Przedsiębiorstwo nieruchomości komunalnych w Sandes, Fundacja Mimo Wieku.

W trakcie pobytu we Wrocławiu uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się w praktyce z rozwiązaniami omawianymi podczas sesji. Obydwie grupy uczestniczyły w spacerach tematycznych związanych bezpośrednio z obszarami środowiska i dostępności. Pierwsze spotkanie warsztatowe było punktem wyjścia do kolejnych i pracy nad wypracowaniem rozwiązań mających na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach. Podsumowaniem pracy ekspertów będzie kwietniowa konferencja.

Inicjatywa jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Czytaj dalej