Druga sesja warsztatowa Inicjatywy DiverCITY

W dniach 3-4 marca odbywa się druga sesja warsztatowa DiverCITY. Tym razem do Wrocławia przyjechali eksperci ze wszystkich obszarów tematycznych: środowiska, polityki senioralnej, dostępności oraz mieszkalnictwa. Przedstawiciele z Islandii, Norwegi i Polski spotkali się aby wspólnie dzielić się doświadczeniami i wiedzą, które pozwolą wypracować rozwiązania dla zmian poprawiających jakość życia w przestrzeni miejskiej.