Relacja z marcowych warsztatów

W dniach 3-4 marca eksperci kolejny raz spotkali się we Wrocławiu w ramach Inicjatywy DiverCITY Do warsztatów dołączyli również przedstawiciele Związku Miast Polskich jak i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Wrocławia. Podczas dwudniowej sesji warsztatowej wymieniali się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniem. Tematyka poruszana w trakcie warsztatów obejmowała cztery obszary: środowisko, mieszkalnictwo, dostępność oraz politykę senioralną. Dodatkowo poza pracą merytoryczną w grupach uczestnicy Inicjatywy odwiedzili miejsca pokazujące wartościowe rozwiązania dostępne we Wrocławiu: Cafe Równik oraz osiedle modelowe Wuwa2 Eksperci z Polski, Norwegii i Islandii wspólnie wypracowują rozwiązania, którymi podzielą się podczas konferencji DiverCITY.