Warsztaty Polityki Senioralnej i Środowiska już w najbliższy weekend

Warsztaty Polityki Senioralnej i Środowiska już w najbliższy weekend.

Już w najbliższy weekend, 25-26 stycznia 2020 roku odbędą się kolejne warsztaty w ramach inicjatywy DiverCity4. Tym razem udział wezmą eksperci z obszarów środowisko i polityka senioralna. Do Wrocławia przyjadą specjaliści z Norwegii, Islandii i Polski. Zagadnienia jakie będą poruszać podczas dwudniowej sesji w zakresie polityki społecznej to m.in. poszukiwanie miejskiego modelu aktywności i wsparcia społecznego osób starszych. Grupa ekspertów w ramach obszaru środowisko pochyli się nad tematem podejmowania wyzwań środowiskowych w kontekście miejskim.

Efekty wypracowanych rozwiązań będą zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej inicjatywę DiverCity4 zaplanowaną na 28 kwietnia 2020 r. Wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu.

Inicjatywa jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.