Pierwsza seria warsztatów inicjatywy DiverCity4

Pierwsza seria warsztatów inicjatywy DiverCity4.

12 grudnia rozpoczęły się Warsztaty DiverCity 4 w ramach Inicjatywy DiverCity 4 – polsko – norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach – wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta.

DiverCITY to międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematyce miejskiej. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

Podczas dwóch dni warsztatów 12 i 13 grudnia specjaliści z Polski, Norwegii i Islandii wymieniali się doświadczeniem i wiedzą w dwóch obszarach tematycznych: Dostępność oraz Mieszkalnictwo. Nad merytorycznym przygotowaniem i przebiegiem sesji czuwali Liderzy Tematyczni. Zostali wybrani spośród miejskich specjalistów zajmujących się architekturą przestrzeni miejskich, zarówno pod kątem dostępności jak i szeroko pojętego mieszkalnictwa. Eksperci uczestniczący w warsztatach reprezentowali następujące organizacje i instytucje: Gmina Oslo – Departament Opieki, Islandzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Projekt EIDD dla całej Europy, Przedsiębiorstwo nieruchomości komunalnych w Sandes, Fundacja Mimo Wieku.

W trakcie pobytu we Wrocławiu uczestnicy warsztatów mogli również zapoznać się w praktyce z rozwiązaniami omawianymi podczas sesji. Obydwie grupy uczestniczyły w spacerach tematycznych związanych bezpośrednio z obszarami środowiska i dostępności. Pierwsze spotkanie warsztatowe było punktem wyjścia do kolejnych i pracy nad wypracowaniem rozwiązań mających na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach. Podsumowaniem pracy ekspertów będzie kwietniowa konferencja.

Inicjatywa jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.